Golden years ouderenzorg
Tarieven

Wat kost wonen met verzorging?

Wat u maandelijks precies betaalt voor het wonen bij Golden Years, hangt af van verschillende factoren, zoals de betreffende locatie, de grootte en ligging van uw appartement en uw eventuele persoonlijke (zorg-) situatie. Wij bieden een huur- en een zorgovereenkomst waarmee de combinatie van huren en te verlenen services en zorg zijn gewaarborgd. 

Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kunt u o.a. in aanmerking komen voor een financiële vergoeding middels de Wlz (Wet langdurige zorg). Wonen bij Golden Years scheelt minder in kosten in vergelijking met de reguliere zorg dan u misschien dacht. Maar u woont dan wel op een prachtige locatie met alle services en de beste zorg. 

Voor het benodigde papierwerk ondersteunen wij u graag. Wilt u meer weten over de financiële aspecten van het verzorgd wonen bij Golden Years, neemt u dan contact op met ons op. Wij, of aan ons verbonden experts, kunnen u adviseren om het wonen bij ons ook financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De kosten bij Golden Years bestaan uit drie onderdelen; huur (incl. woongebonden lasten), de servicekosten en de kosten voor de zorg op maat.

Deel 1

Huur appartement

De verschillende locaties van Golden Years bieden appartementen die variëren in grootte. De huursom is afhankelijk van de grootte en ligging van uw woonruimte. Prijzen zijn vanaf 990,- euro per maand. Daarnaast berekenen wij maandelijks een bedrag voor woongebonden servicekosten. Inbegrepen daarin zijn , gas, elektriciteit, water, TV en gebruik internet.

Golden years de negen linden slaapkamer
Deel 2

Service en dienstverlening

Per maand geldt een vast bedrag voor alles wat met service- en dienstverlening te maken heeft. Golden Years hanteert een tariefstelling waarin vrijwel alles is inbegrepen. In de servicekosten en basiszorg zijn bijvoorbeeld inbegrepen; eten en drinken, schoonmaken en alle was, activiteiten en diverse  faciliteiten, 24 uur aanwezigheid van verzorging. Ook de zorg welke bijvoorbeeld niet vergoed wordt middels de regelgeving (zie 3), maar wel noodzakelijk blijkt om adequate zorg te verlenen, wordt hiermee betaald. Indien deze extra zorg structureel is kan een herindicatie aangevraagd worden.

Golden years de negen linden keuken
Deel 3

Persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding

U hebt als bewoner van een Golden Years locatie de mogelijkheid om uw zorg in eigen beheer te organiseren en te financieren. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden. Lees verder

Golden years de negen linden bewoonster

Indien u een zorgindicatie bij het CIZ aanvraagt hebt u middels de Wet langdurige zorg recht op een Persoons Gebonden Budget (PGB). U kunt dit bedrag aanwenden om de zorg binnen de met Golden Years af te sluiten zorgovereenkomst te betalen. Wij hebben de status van kleinschalige woonvoorziening en het PGB daarvoor is sinds juli 2014 in de wetgeving verankerd. De eigen bijdrage aan dit PGB bedraagt, afhankelijk van uw inkomen en uw vermogenspositie, maximaal € 1.052,20 per maand (in 2023). Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatiestelling van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) nodig. Golden Years kan voor u het hele traject begeleiden van de (her-) indicatiestelling, als ook het begeleiden van de contacten met het CIZ en het Zorgkantoor.

Extra: Via de inkomstenbelasting krijgt u mogelijk een percentage als aftrekpost van extra specifiek gemaakte zorgkosten voor het wonen bij Golden Years. Echter, deze aftrekpost van is afhankelijk van de interpretatie door de inspectie. **

Vergelijk met een regulier verzorgings- of verpleeghuis
De getallen op een rij

 

Golden Years

Reguliere zorginstelling

Te ontvangen Persoon Gebonden Budget (2024) indicatie VV 5 (Bruto)

PGB: € 6.084,50

Wlz Zorg in natura

Eigen bijdrage bewoner (ca. maximaal in 2024)

Max. € 1.052,20

€ 2.887,40

Kosten zorgovereenkomst met Golden Years*

€ 6.084,50

 

(Eigen kosten zorg door eigen bijdrage 2024)

(€ 1.052,20)

 

Voorbeeld: Woon/servicekosten (huur, services en basiszorg 24/7)*

Vanaf € 3.500,-

 

Totale maandelijkse kosten bewoner

€ 4.552,20

€ 2.887,40

Extra: mogelijke aftrekpost in de inkomstenbelasting ivm specifieke zorgkosten **

extra individueel te bepalen

 

Vergelijk totale netto maandelijkse kosten

€ 4.552,20

€ 2.887,40

Resulterend in een verschil met het reguliere aanbod van:

€ 1.664,80

 

Concluderend

* Opmerking: De voor u van toepassing zijnde berekening is afhankelijk van het door u gekozen appartement, uw zorgbehoefte en uw persoonlijke inkomens- en vermogenspositie. Alle genoemde bedragen zijn indicatief. De all-in kosten variëren van €3.295,- tot €7.500,-

** Het betreft hier een regeling voor specifieke kosten die bij wonen in een niet Wtza toegelaten instelling mogelijk van toepassing kan zijn. Een garantie voor het verkrijgen van deze aftrekpost kunnen wij helaas niet geven. U bent hierbij afhankelijk van de fiscale regelgeving en interpretatie van de inspectie van deze post.

*** Het is de intentie om per maart 2024 de overstap te maken vanuit PGB naar ZIN. In relatie tot bovenstaande rekenmodel heeft dit geen negatieve gevolgen.

Golden Years Eikenrode biedt de allerbeste zorg en persoonlijke aandacht op basis van 24 uur per dag en 7 dagen per week in een uitzonderlijke ambiance. De kosten voor de zorg die Golden Years Eikenrode biedt zijn daardoor echter wel hoger dan die voor een reguliere instelling. Het gehanteerde gemiddelde voorbeeld toont dat u op Golden Years Eikenrode woont voor € 2052,- meer. Wellicht wordt dit verschil kleiner door een belastingvoordeel. Een verschil dat door de kwaliteit van de zorg, het wonen en leven op Golden Years Eikenrode gerechtvaardigd wordt.

Golden years de negen linden bewoners met zorg personeel
Persoonlijk advies
Wat zijn uw mogelijkheden?

Bent u benieuwd naar uw persoonlijke mogelijkheden? Vraag dan een persoonlijke rondleiding aan. Wij tonen u graag ons unieke concept en geven u graag persoonlijk advies 

Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg (Wlz) en de “eigen bijdrage” regeling
Centraal Administratie Kantoor

Iedereen die een beroep doet op de Wlz dient een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage voor de Wlz wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) geïnd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten die intramuraal wonen in een regulier verzorgings- of verpleeghuis, en cliënten die zelfstandig thuis wonen en thuiszorg ontvangen (extramuraal), zoals de bewoners van Golden Years Eikenrode. Intramurale cliënten moeten een hogere eigen bijdrage betalen (tot ca. € 2.500,-), omdat zij vanuit de instelling het wonen en de dienstverlening ontvangen. Extramurale cliënten (zoals bij ons) betalen zelf hun woon- en dienstverleningslasten en betalen daarom de lagere eigen bijdrage. Voor bewoners van Golden Years “Eikenrode” is dus de lagere eigen bijdrage (tot € 1.052,20) van toepassing. In het bovenstaande rekenvoorbeeld is uitgegaan van de maximale eigen bijdrage. 

De lage eigen bijdrage is minimaal € 200,40,- per maand en maximaal € 1.052,20 per maand. De eigen bijdrage wordt mede vastgesteld op basis van de te leveren uren zorg en het verzamelinkomen en vermogen. De eigen bijdrage is echter gemaximeerd op basis van het verzamelinkomen (VI) van de cliënt van 2 jaar terug. De te betalen eigen bijdrage over de geleverde zorg is dus óf gemaximeerd door de indicatie (er mogen immers niet meer uren zorg worden gedeclareerd dan er middels de indicatie beschikbaar zijn), óf door het maximum op basis van uw verzamelinkomen. 

Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK: Berekening van de eigen bijdrage
We staan voor u klaar om uw situatie in kaart te brengen!

Vraag een gratis brochure of rondleiding aan